สรุปรวมมาตรการเยียวยาประชาชน ปล่อยสินเชื่อสู้โควิด รายละหมื่น

สรุปรวมมาตรการ รัฐบาลต่อยอดโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เรื่องใดบ้าง รวมถึงมาตรการหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

วันที่ 5 พ.ค. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. โดยระบุถึงมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ว่า รัฐบาลได้ออกนโยบายที่ดูแลทั้งประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย รวมประมาณ 6 แสนล้านบาท ซึ่งวันนี้ ครม.ได้มีมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมออกมา

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า วันนี้กระทรวงการคลังได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน มาตรการที่ 1 จะเป็นเรื่องสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการโดย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ที่จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าไปขอสินเชื่อได้รายละ 10,000 บาท ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 3 ปี และปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 งวดแรก อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

โดยทั้ง 2 ธนาคารจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากมากไปหาน้อย ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ที่ ครม.มีมติเห็นชอบไปจนถึง 31 ธ.ค.64

มาตรการที่ 2 เป็นเรื่องมาตรการพักชำระหนี้ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมอบหมายให้สถาบันการเงินขยายเวลาการพักชำระหนี้ไปจนถึง 31 ธ.ค.64 โดยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าธนาคาร ในเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ประสานกับธนาคารพาณิชย์ ในการที่จะร่วมกับกระทรวงการคลัง ในเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ทั้งหมด

มาตรการที่ 3 มาตรการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ โครงการเราชนะ จะเป็นการขยายเวลาในการที่จะช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว โดยจะต่อไปให้อีกจนถึง มิ.ย. โดยให้เงินเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท จำนวน 2 สัปดาห์ ซึ่ง กระทรวงการคลังจะได้เสนอต่อ ครม.ในสัปดาห์หน้า